Занятия

Занятията по Нишио Айкидо се провеждат на адрес гр. София, ж.к. "София Парк", блок 16 Д
 
Нагоре