“Основателят често казваше, че айкидо включва не само техники с голи ръце, но така също и техники с кен, и джо. Ето защо в нашата айкидо практика ние винаги тренираме така, че да можем незабавно да използваме кен и джо във всяка техника, в зависимост от конкретната ситуация...”
~ Шоджи Нишио шихан

Нишио Айкидо

Нишио Айкидо се отличава със задълбочената практика с оръжия (бокен и джо), която подпомага дълбокото осъзнаване на айкидо техниките. Шоджи Нишио сенсей (1927-2005) съхранява духа на айкидо и основните принципи на айкидо, завещани от О-Сенсей Морихей Уешиба.
Нишио Айкидо обединява богатия опит, който Шоджи Нишио сенсей има в различни японски бойни изкуства като джудо, карате, иайдо, джодо, в една уникална система, основата на която е айкидо. Шоджи Нишио сенсей е един от най-отдадените ученици на О-Сенсей и един от най-преданите последователи на принципите на айкидо.
Според думите на Нишио сенсей, айкидо не може да бъде истински разбрано, без да се изучава работата с катана – нейното разбиране е директно свързано с тайджутсу техниките в айкидо.
Допълнително една и съща техника се осъзнава по-задълбочено при практикуването ѝ и в нейните варианти – кен-но-тебики и джо-но-тебики. По-нататък същата айкидо техника се изучава в нейните варианти кен-тай-кен и кен-тай-джо. Във всеки един от изброените варианти се изпълнява една и съща айкидо техника.
„В джудо имаме хвърляния, карате включва удари с крака и ръце, а в иайдо сечем с меч. Всички тези елементи се съдържат в айкидо. Същината на всички японски бойни изкуства се съдържа в движенията на айкидо. Разликата е в това, че в айкидо няма победител и победен. Ние осъзнаваме чрез айкидо какъв е смисълът на това да победиш и да загубиш. Но всъщност няма победители и победени. По този начин трябва да изглежда света и това е нещото, на което айкидо може да научи хората.“
 ~ Шоджи Нишио, шихан

Тохо* Иайдо

Нишио сенсей разработва нов стил на иайдо, наречен Тохо Иайдо, който обяснява дълбоката връзка между катаната и техниките в айкидо.
Например, работата с катана при Нишио Айкидо е „отонаши“ (音無し), или безшумна, което означава, че контактът между остриета на оръжията е сведен до минимум и движенията се извършват в пролуките на атаката на съперника. Тохо Иайдо се състои от 15 ката форми като 13 от тях съответстват на техники от айкидо. Ето защо в иайдото на Нишио сенсей често има повече движения, отколкото в традиционното иайдо и поради това то е много динамично, и предизвикателно, както и негово айкидо. По този начин Тохо Иайдо се явява като огледало на Нишио Айкидо.
Тохо Иайдо продължава да се развива от наследника на Нишио сенсей, Коджи Йошида сенсей.
*Тохо – “Принцип на меча”
Всички използвани материали са собственост на техните притежатели.
Нагоре